พีระมิด

พีระมิด ในประเทศจีนก็มีด้วยหรือนี่

August 13, 2020 Zai 0

พีระมิด เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเรารู้จักกันดีว่าส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในประเทศอียิปต์ โดนลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านเท่าขนาดใหญ่ โดยในปัจจุบันยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ว่าสร้างมาเพื่ออะไร โดยบ้างก็เชื่อว่าสร้างขึ้นมาเพื่อไว้เป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ซึ่งเคยปกครองประเทศอียิปต์ในยุคโบราณ แต่ในขณะเดียวกันก็มีฟาโรห์อีกหลายองค์ซึ่งถูกฝังอยู่ในสุสานแห่งอื่นที่ไม่ใช่ พีระมิด มีแม้แต่คนที่บอกว่ามันสร้างไว้เป็นฐานจอดยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวเลยก็มี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความเชื่อที่เคยมีว่าสิ่งก่อสร้างที่เรียกกันว่าพีระมิดนี้ มีอยู่แค่ในประเทศอียิปต์นั้นถูกลบล้างไปแล้ว นั่นก็เพราะยังมีสิ่งก่อสร้างโบราณทรงพีระมิดถูกค้นพบในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ในช่วงปี 2017 ได้มีการนำเสนอข่าวที่ทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกพากันตกตะลึงกันไปตาม ๆ กันเพราะสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายพีระมิดที่เคยเชื่อว่ามีอยู่แถบทะเลทรายประเทศอียิปต์โบราณ กลับกลายเป็นว่ามีการค้นพบสิ่งก่อสร้างรูปร่างหน้าตาคล้ายพีระมิดขนาดเล็กที่ประเทศจีน หากแต่เป็นขนาดย่อส่วนที่มีความสูงเพียง 1.8 เมตร และฐานกว้างเพียง 30 เมตร เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับพีระมิดคูฟูที่มีขนาดใหญ่โต และเก่าแก่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษแล้ว จะพบว่ามันมีฐานยาวถึง 230.34 เมตรและความสูงกว่า 146.7 เมตรเลยทีเดียว  จะเห็นได้เลยว่าพีระมิดที่ขุดค้นพบที่ประเทศจีนนั้นมีขนาดเล็กกว่าอย่างมาก โดยพีระมิดที่จีนถูกค้นพบในระหว่างที่คนงานกำลังก่อสร้างแห่งหนึ่งในเมือง Zhengzhou ซึ่งจากการตรวจสอบของนักโบราณคดีก็มีข้อสันนิษฐานกันว่าคาดว่าจะสร้างมานานกว่า 200 ปี แล้ว โดยอยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่นในราชวงศ์จีนโบราณที่ปกครองประเทศจีนอยู่ในอดีต สุดทึ้งที่เที่ยวในประเทศจีนมี […]