เขาช่องกระจก

เขาช่องกระจก เขาสูงที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถึง 360 องศา

November 8, 2020 Zai 0

วันนี้จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเรียกกันว่าเมืองสามอ่าว  ซึ่งที่นี่มีเขาสูงที่สามารถมองวิวทิวทัศน์รอบๆ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ทั้งหมด และนั่นก็จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจาก เขาช่องกระจก ที่ตั้งอยู่ติดทะเลและมีบันได้ให้เดินขึ้นถึง 396 ขั้น และมีความสูงถึง 245 เมตร เรียกได้ว่ามาที่นี่แล้วต้องขึ้นไปให้ถึงข้างบนให้ได้ เพราะความสวยงามที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อขึ้นไปถึงมันช่างคุ้มค่าจริงๆ                สำหรับความเป็นมาของ เขาช่องกระจก นั้น มาจากการที่บนเขาแห่งนี้มีช่องว่างที่ทะลุดูแล้วเหมือนกรอบของกระจกจึงทำให้เรียกที่นี่ว่าเขาช่องกระจก และบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจำลอง และมีพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในพระเจดีย์ นอกจากนั้นเมื่อได้ขึ้นไปแล้วจะสามารถมองเห็นอ่าวทั้งสามอ่าวของเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขาล้อมหมวก เขาตาม่องล่าย และเขาตะนาวศรี ได้ชัดเจน […]