ไหว้พระ วัดในกรุงเทพฯไปไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดก็อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

ไหว้พระ

ในกรุงเทพฯว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดวาอารามอยู่มากมายอีกทั้งยังเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่มากดังนั้นผู้ที่สนใจท่องเที่ยวการไหว้พระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก็สามารถทำได้ง่ายๆในกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และแต่ละวัดยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเมื่อไป ไหว้พระ ก็เหมือนว่าได้รับการพักผ่อน ย่อนใจไปอีกด้วย

  • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ไหว้พระ

เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่ในรัชกาลที่ 3มีความเชื่อกันว่าเมื่อมา ไหว้พระ ที่วัดนี้จะได้พบรับมิตรภาพที่ดีสมหวังทางด้านความสัมพันธ์รวมถึงยังปลอดภัยจากการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว

  • วัดอรุณราชวราราม วรมหาวิหาร
ไหว้พระ

อีกชื่อหนึ่งที่รู้จักทั่วไปนั่นก็คือ วัดแจ้ง เป็น วัด ที่มีมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาและถูกบูรณะ ปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่ 4 และในวัดยังบรรจุพระสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 จึงนับว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 นั้นเองเชื่อกันว่าเมื่อมาสักการะบูชาจะช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหมือนแสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้า

  • วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ไหว้พระ

โดยมีชื่อเดิมว่าวัดบางว้าใหญ่เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา ซึ่งมีความเชื่อว่าการมาขอพรในวันนี้จะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนระฆังนั้นเองซึ่งวัดระฆังนี้เองเคยเป็นวัดของพระพุฒาจารย์โตพรหมรังษีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

  • วัดอมรินทราราม วรวิหาร
วัดอมรินทราราม วรวิหาร

โดยมีความเชื่อกันว่าการมาขอพรที่วัดนี้จะทำให้ได้พรจากพระอินทร์ ปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง เป็นวัดที่ตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยมีชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณว่าวัดบางว้าน้อยซึ่งสร้างคู่มาพร้อมกับวัดบางว้าใหญ่

  • วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

เชื่อกันว่าเมื่อมาขอพรที่วัดนี้ จะทำให้สมปรารถนาทุกประการ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยมีชื่อเดิมว่าวัดทองและเปลี่ยนชื่อในสมัยรัชกาลที่ 1เป็นวัดสุวรรณาราม

  • วัดคฤหบดี
วัดคฤหบดี

เป็นวัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำนื้อทองโบราณเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนศิลปะล้านนาเชื่อกันว่าเมื่อวานสักการะบูชาที่วัดนี้จะช่วยเสริมบุญบารมีเสริมโชค

  • วัดยานนาวา
วัดยานนาวา

เป็นวัดที่ มีชื่อเดิมว่าวัดคอกควาย เพราะในอดีตในบริเวณนี้มีการเลี้ยงควายเป็นจำนวนมาก เพื่อทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนควายนั่นเองและต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดยานนาวาและมีการปฏิสังขรณ์วัดในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีความเชื่อกันว่าผู้ที่จะมาสักการะบูชาที่วัดแห่งนี้จะช่วยเสริมดวงทางด้านธุรกิจทำมาค้าขึ้นติดต่อต่างประเทศดี จึงเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นที่นิยมของพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขอพรเพื่อช่วยทำให้ทำมาค้าขึ้นนั่นเอง

วัดในกรุงเทพฯที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็สามารถสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในกรุงเทพฯอีกทั้งได้รับความสะดวกสบายใช้เวลาเพียง 1 วันก็ไหว้พระในกรุงเทพฯได้อย่างง่ายๆ และยังเป็นการพักผ่อนเสริมดวงทำให้สบายใจไม่ต้องเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ อยู่เมืองกรุงก็ไหว้พระได้