โครงการหลวงหนองเขียว มาแวะกินอาหารยูนนานที่โครงการหลวงหนองเขียวกันเถอะ

โครงการหลวงหนองเขียว

นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปถึงศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองเขียว ใจอยู่ที่ประมาณ 113 กิโลเมตร 

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองเขียว เป็นโครงการหลวงที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนพม่า ในพื้นที่ของโครงการหลวงนี้มีคนพื้นที่เป็นกลุ่มชนเผ่า ได้แก่ คะฉิ่น อาข่า มูเซอ ลีซอ ลัวะ และจีนฮ่อ เป็นโครงการหลวงที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวภายในโครงการหลวงนี้จะมีวิถีของชนเผ่าต่างๆตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นซึ่งประชากรส่วนใหญ่นั้นจะนับถือศาสนาคริสต์และไม่ทำพิธีเกี่ยวข้องกับผี อย่างไรก็ตามก็ยังมีประเพณีกินข้าวใหม่ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี 

โครงการหลวงหนองเขียว ที่เที่ยวเชียงใหม่แนวธรรมชาติ

โครงการหลวงหนองเขียว

ชนเผ่าคะฉิ่นเป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากพม่าและมีจุดเด่นที่สำคัญทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวที่โครงการหลวงหนองเขียวภายในโครงการหลวงยังมีศูนย์วัฒนธรรมที่เป็นบ้านตัวอย่าง ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าประจำเผ่าและศูนย์รวมของกิจกรรม ชนเผ่าคะฉิ่น นิยมเต้นระบำในโอกาสต่างๆ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวมีประเพณีต่าง ๆ ของชาวเผ่าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วก็จะมีประเพณีกินข้าวใหม่ นอกจากนี้ยังมีประเพณีกินวอ งานปีใหม่ งานวันคริสต์มาส และงานไหว้พระจันทร์

ถ้าหากนักท่องเที่ยวคนใดไม่ชอบงานประเพณีที่นี่มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นแปลงปลูกผักสาธิตภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยมีการปลูกอะโวคาโด แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองแฟนซี คะน้ายอดดอยคำ มะเขือม่วงและอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองสวนต่าง ๆ ได้โดยรอบ โดยรอบ ๆ นั้นก็จะมีการทำสวนมะม่วง ข้าวโพด เสาวรส ถ้าหากเราไปช่วงที่มีหมอกที่นี่ก็จะมีหมอกที่สวยงามมากในช่วงเช้า อ่างเก็บน้ำนำว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแต่ว่ายังมีน้ำตกภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มีชื่อว่า น้ำตกศรีสังวาลย์ รวมถึงถ้ำหนองบัวแดงและโป่งน้ำร้อน

โครงการหลวงหนองเขียว

ถ้าหากใครจะซื้อของฝากกลับบ้านสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นงานหัตถกรรมของชาวเขา ผ้าถุง ผ้าตัดเสื้อ กระเป๋า ย่าม เป็นต้น ภายในโครงการมีทีพักรองรับสำหรับนักท่องเที่ยว และมีร้านอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งรวมถึงร้านอาหารที่เป็นอาหารจีน เป็นอาหารยูนนานอีกด้วย

นักท่องเที่ยวคนใดที่อยากไปเที่ยวที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวสามารถติดต่อได้เลยที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว