เที่ยวไปกับวีลแชร์ สะดวก ปลอดภัย เที่ยวอย่างสุขใจกับคนในครอบครัว

เที่ยวไปกับวีลแชร์

การท่องเที่ยว ถือเป็นกิจกรรมพักผ่อนอย่างหนึ่งของครอบครัว แต่หากครอบครัวใดมีผู้สูงอายุหรือมีผู้ใช้วีลแชร์มักจะถูกจำกัดในกิจกรรมดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากผู้สูงอายุหรือผู้ใช้วีลแชร์เหล่านั้นมักคิดว่าตนเป็นภาระไม่กล้าที่จะออกไปเที่ยวไหน วันนี้เราในฐานะของลูกหลานหรือคนในครอบครัวจะมาเรียนรู้การเตรียมตัวการพาบุคคลอันเป็นที่รักของเรา เที่ยวไปกับวีลแชร์

               เริ่มแรกเราต้องประเมินผู้ใช้วีลแชร์ก่อนว่าสามารถเดินทางได้ไกลแค่ไหน สามารถโดยสารพาหนะชนิดใดได้บ้าง  ซึ่งส่วนมากจะแนะนำเป็นรถยนต์ส่วนตัวหากเป็น การเดินทางในประเทศไทย และแนะนำเป็นรถไฟสาธารณะหากเป็นการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ส่วนนี้หากผู้ใช้วีลแชร์มีแผลกดทับควรมีการเปลี่ยนอิริยาบทขณะเดินทางหรือมีหมอนลมสำหรับรองรับ เมื่อเราทราบว่าผู้ใช้วีลแชร์ของเราสามารถเดินทางได้กี่ชั่วโมง เราก็สามารถวางแผนการเดินทางถึงสถานที่ที่จะไปเที่ยวได้

เที่ยวไปกับวีลแชร์

การวางแผนถึงที่หมายปลายทางในส่วนของบทความนี้เราขอแนะนำการท่องเที่ยวในลักษณะ one day trip สำหรับเที่ยวไปกับวีลแชร์ โดยการเดินทางนี้เราควรเลือกให้ผ่านเส้นทางที่มีจุดแวะพักสำหรับการเข้าน้ำที่เฉพาะสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ทั้งขาไปและขากลับ ห้องน้ำผู้ใช้วีลแชร์ในปัจจุบันสามารถหาได้ง่ายโดยมักเป็นปั๊มน้ำมันคุณภาพอันดับต้นๆ ของประเทศ ส่วนนี้เราก็ควรเตรียมส่วนของอุปกรณ์การเข้าห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพราะผู้ใช้วีลแชร์บางท่านไม่สะดวกในการใช้สายชำระ เราควรเตรียมสำลีสะอาดสำหรับชุบน้ำเพื่อไว้ใช้ในการทำความสะอาดแทนการใช้สายชำระ โดยข้อมูลเหล่านี้ในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายมาก สามารถค้นหาได้สะดวกและง่ายดายมากขึ้น ถัดมาคือ

การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหลัก อาจเป็นวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับญาติผู้ใหญ่ ท่านจะได้ทำบุญสร้างกุศล รวมถึงชื่นชมสถาปัตยกรรมที่งดงามอีกด้วย ต่อมาควรเลือกร้านอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ทั้งในส่วนของวัดและร้านอาหารเราต้องเลือกสถานที่ที่มีทางลาด สามารถเข็นวีลแชร์ไปได้โดยไม่ต้องยกเลยหรือยกน้อยที่สุด รวมถึงควรมีห้องน้ำสำหรับวีลแชร์ด้วย ในแต่ละจุดที่แพลนไว้ควรจอดส่งผู้ใช้วีลแชร์ให้ใกล้กับทางเข้ามากที่สุดก่อนเพื่อลดปัญหาในกรณีที่จอดรถอยู่ไกล

เที่ยวไปกับวีลแชร์

แต่หากเราศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไปก่อนแล้วพบว่ามีที่จอดรถเฉพาะสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ เราก็ต้องนำรถไปจอดบริเวณนั้น ถัดมาควรเลือกสถาที่ช้อปปิ้งให้ผู้ใช้วีลแชร์ อาจเป็นห้างเพราะห้างโดยส่วนใหญ่มักมีร้านค้าที่หลากหลาย มีห้องน้ำผู้ใช้วีลแชร์โดยเฉพาะ ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายคือ การนำแพลนดังกล่าวไปชี้แจงแก่ผู้ใช้วีลแชร์เพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์กล้าที่จะไปเที่ยวกับครอบครัว ไม่คิดว่าตัวเองเป็นภาระ พร้อมที่จะไปเผชิญสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อย่างมีความสุขไปด้วยกัน

ทริปพาแม่ไปเที่ยว