อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ศิลปะขอมโบราณ จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

เมื่อใดที่พูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ เราทุกคนย่อมนึกถึงธรรมชาติและการขึ้นไปเที่ยวบนภูขาสูง แต่ถึงกระนั้นเชื่อหรือไม่ว่าเมืองมะขามหวานแห่งนี้ก็มีอุทยานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และมีอายุนับพันปีอยู่ ฉะนั้นในวันนี้จึงจะพาไปดูว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอะไรบ้าง จนเราต้องไปเยี่ยมเยือน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สถานที่ท่องเที่ยว อันล้ำค่า

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

          อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ คือ โบราณสถาน ขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง เพราะรูปแบบและสถาปัตยกรรมที่ปรากฏสื่อถึงอิทธิพลของศิลปะขอม อีกทั้งยังสอดคล้องกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 8-18 ซึ่งอาณาจักรขอมเรืองอำนาจอย่างขีดสุด และจะนิยมการสร้างเทวสถานน้อยใหญ่มากมายตามอาณาเขตที่แผ่ไปถึง ดังจะเห็นได้จากหลักฐานหลายที่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

          เมืองศรีเทพ มีขนาด 4.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,890 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือเมืองชั้นในและชั้นนอกกำแพงเมือง มีลักษณะเป็นดินที่ก่อนตัวขึ้นล้อมรอบเมือง ส่วนด้านนอกกำแพงจะมีคูน้ำล้อมรอบทั้งสี่ทิศ โดยน้ำเหล่านี้ถูกเบี่ยงทางมาจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงในสมัยนั้นที่รู้วิธีการหาน้ำเข้าเมือง เพื่อประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภค

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

          เมืองชั้นใน จะมีผังเป็นทรงกลมและมีโบราณสถานกระจายตัวมากถึง 48 แห่ง ซึ่งสร้างตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาและพราหมณ์-ฮินดู สลับกัน พร้อมกับมีศิลปะสมัยทวารวดีเข้ามาผสม เช่น ปรางค์ศรีเทพ (ใหญ่ที่สุด) ปรางค์สองพี่น้อง ที่ล้วนแต่สร้างบริเวณใจกลางของเมือง แต่มีทิศค่อนไปทางตะวันตก นอกจากนี้ยังพบสระน้ำขนาดใหญ่และเล็ก จำนวนกว่า 70 แห่ง ส่วนเมืองชั้นนอก มีผังเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโบราณสถานมากกว่า 50 แห่ง เช่น เขาคลังนอก ปรางค์ฤาษี อีกทั้งยังพบสระน้ำโบราณที่มีจำนวนมากกว่า 64 แห่ง

อุทยานประวัติศาสตร์

          นอกจากนี้ยังมีอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ที่จัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ จากการค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2531 ส่วนการมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพแห่งนี้ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. โดยสามารถเดินชมได้ด้วยตัวเอง หรือนั่งรถรางที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ซึ่งจะมีการอธิบายรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งจอดรถให้ลงไปเห็นอย่างใกล้ชิดตามจุดสำคัญ

ช่วงนี้อาจจะออกท่องเที่ยวกันแบบไม่สบายใจเท่าไหร่ด้วยโรคระบาดโควิด 19 แต่ไม่ต้องกลัวจะเหงากันนะคะเพราะแอดมีเว็บไซต์เกมดี ๆ อย่าง tiger789