วัดใหญ่ชัยมงคล ที่เที่ยวอยุธยากับการพาทุกคนทำบุญ ไหว้พระ

วัดใหญ่ชัยมงคล

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของการท่องเที่ยวอยุธยาที่เราจะพลาดไม่ได้เลย ก็คือการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ วัดต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามีอยู่หลายแห่งมาก อย่างเช่น วัดใหญ่ชัยมงคล แห่งนี้ ที่มีนักท่องเที่ยวพากันมากราบไหว้ และเที่ยวชมความสวยงามทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม ประติมากรรมภายในวัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

รู้จักวัดใหญ่ชัยมงคลมากขึ้น ด้วยประวัติที่มาดังนี้กันได้เลย

ช่วงเวลาของการสร้าง วัดใหญ่ชัยมงคล แห่งนี้เป็นช่วงรัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง เป็นบุคคลสำคัญแห่งอยุธยา เพราะคือผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา ซึ่งก่อนจะมาเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล เดิมทีที่นี่คือวัดป่าแก้ว เป็นสถานที่สำหรับการบวชเรียนของผู้คนในกรุงศรีอยุธยา และได้มีการแต่งตั้งอธิบดีสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระวันรัตน์

 แต่ภายหลังเนิ่นนานมาวัดป่าแก้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง จนเมื่อถึงช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการทำศึกสงครามกับพม่า เมื่อพระองค์ทรงเอาชนะมหาอุปราชเมืองหงสาวดีได้ จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมา เป็นการฉลองชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ และทรงขนานนามเจดีย์องค์นี้ว่า เจดีย์ชัยมงคล แต่กาลเวลาผ่านมาได้ถูกเรียกเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล

ศิลปะทางประวัติศาสตร์ภายใน วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล
  • พระเจดีย์ใหญ่

เป็นสถาปัตยกรรมที่สูงเด่นสง่าของวัดใหญ่ชัยมงคลเลย โดยลักษณะของเจดีย์เป็นทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐานบัลลังก์สูงพร้อมมีบันไดเพื่อขึ้นไปยังพระเจดีย์ ซึ่งจุดเด่นภายในก็คือ มีการบรรจุชัยมงคลคาถา และความงดงามของศิลปะแขนงต่างๆ ส่วนด้านนอกก็สามารถเที่ยวชมบริเวณระเบียงคตรอบพระเจดีย์ รวมถึงพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้า

  • พระพุทธไสยาสน์

ถัดมาที่เป็นบริเวณวิหารของวัด ที่ปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วน ซึ่งได้มีการประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์สีขาว และคลุมด้วยจีวรทั้งร่าง บริเวณนี้ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวัด จึงเป็นที่แรกที่เราจะเที่ยวชมและสักการะ

นอกจาก 2 จุดเที่ยวชมแล้ว ก็ยังมีอีกหลายจุดน่าสนใจ เช่น พระอุโบสถ และโบราณสถานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ หากใครอยากกราบไหว้และเที่ยวชมวัดชื่อดังของอยุธยา ขอแนะนำที่นี่เลย