วัดเขาสูงแจ่มฟ้า ศาสนสถานที่เต็มไปด้วยศิลปะอันงดงามเสมือนจริง 

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า

วันหยุดนี้เราจะพานักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรี ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน วัดเขาสูงแจ่มฟ้า วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของความสวยงามของศิลปะอันงดงามที่ถูกสั่งสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ โดยมีศิลปะรูปปั้นต่างๆที่มีความเสมือนจริง มีความโดดเด่นของรูปปั้นพญานาคที่สวยงาม ความงดงามนี้จะเป็นอย่างไร สถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งศรัทธาของประชาชนที่ได้รับความนิยมมากเพียงใดไปดูกันเลย

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเขาสูงแจ่มฟ้า พื้นที่ที่เต็มไปด้วยศิลปะงดงามตระการตา

จังหวัดกาญจนบุรีมี สถานที่ท่องเที่ยว จำนวนมาก ทั้งทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ รวมไปถึงศาสนสถานต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอย่าเข้ามากราบ ไหว้ขอพร และสถานที่ที่เราจะพาทุกท่านไปในวันนี้ วัดเขาสูงแจ่มฟ้า วัดที่เต็มไปด้วยความสวยงามตระการตาของศิลปะที่มีความผสมผสานระหว่างสัญชาติญี่ปุ่น โดยมีเสาลักษณะเป็นสีแดงตั้งโดดเด่นให้เราได้เห็น รวมไปถึงรูปปั้นพญานาคที่น่าเกรงขามที่ตั้งอยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้ ลักษณะขององค์พญานาคเมื่อใครได้เห็นแล้วก็จะเปรียบเสมือนรออยู่เหนือท้องฟ้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นอื่นๆอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศ พระพุทธรูปรูปปั้นต่างๆ พระพุทธรูปปางนอน และที่โดดเด่นเป็นสีขาวสวยงามก็คือรูปปั้นของพระอาจารย์โต ที่นักท่องเที่ยวจะได้เดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพร และสถานที่แห่งนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบ ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความร่มรื่น ถ่ายภาพออกมาแล้วได้ธรรมชาติที่งดงามของจังหวัดกาญจนบุรี 

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี

วัดเขาสูงแจ่มฟ้าตั้งอยู่ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สถานที่แห่งนี้เปิดให้ประชาชนเข้ามาขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกวัน เปิดเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น – 18.00 น.ผู้คนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ต่างก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพร ชมความสวยงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ เพราะเป็นสถานที่ที่งดงามสร้างความตระการตาได้เป็นอย่างมาก 

Related Posts