วัดผาลาด เชียงใหม่ ชมอารยธรรมล้านนาเก่าแก่  500 ปี จังหวัดเชียงใหม่

วัดผาลาด

จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่มีความเก่าแก่ของอารยธรรมต่างๆในสมัยอดีต นอกจากธรรมชาติที่สวยงาม ยังถูกยกให้เป็นจังหวัดที่มีศิลปะโบราณที่เก่าแก่มากมาย ทั้งศาสนสถาน เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ถูกค้นพบจำนวนมาก เจดีย์เก่าแก่ ปราสาทต่างๆ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานมากมาย และหนึ่งวัดที่เราจะพานักท่องเที่ยวไปชมในวันนี้ก็คือ วัดผาลาด เป็นวัดเก่าแก่ 500 ปีที่ตั้งอยู่กลางป่า มีธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบ เมื่อคุณได้พบแล้วจะรู้สึกถึงความสวยงามที่หาดูได้ยาก สถานที่ดังกล่าวจะน่าเที่ยวเพียงใดไปชมกันเลย

วัดผาลาด

ชมความเก่าแก่ของ วัดผาลาด วัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์น่าเที่ยวยิ่งนัก

สถานที่ท่องเที่ยว วัดผาลาด เป็นวัดกลางป่าที่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ซึ่งเป็นรอยที่มีความสูงและหลายคนนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่ที่นั่น หากใครแวะไปชมธรรมชาติที่สวยงามของดอยสุเทพ เราแนะนำให้ท่านแวะมายังวัดแห่งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าท่านจะพบกับความงดงามในอดีตที่หาดูได้ยาก พร้อมกับธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่อีกด้วย เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดจะรู้สึกถึงความร่มเย็น ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ให้ร่มเงา ธรรมชาติที่สวยงามที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี ทำให้สถานที่แห่งนี้หลายคนเรียกกันว่าวัดลับที่ตั้งอยู่กลางป่า เมื่อเดินเข้ามาอีกไม่ไกลท่านจะพบกับ สถาปัตยกรรม อันงดงาม ซึ่งยังคงความเก่าแก่ในสมัยอดีตให้เห็น เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแห่งเมืองล้านนามีอายุประมาณ 500 ปี ไม่ว่าจะเป็น พระธาตุโบราณ เมืองวิหารเก่าแก่ สัตว์ในเทพนิยายที่ตั้งโดดเด่นเป็นรูปปั้นอยู่ในวัดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสวยงามที่อยู่ภายในวัดอีกด้วย ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อยู่ภายในวัด ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ท่านสามารถขึ้นไปกราบไหว้ขอพร และรับรองว่าท่านจะพบแต่ความสุข ความโชคดี อย่างแน่นอน 

วัดผาลาด  จังหวัดเชียงใหม่

วัดผาลาดวัดลับๆที่มีศิลปะล้านนาเก่าแก่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวหลายคนไม่ควรพลาดหากได้ขึ้นมายังดอยสุเทพ ท่านจะได้พบกับแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่หาดูได้ยาก และท่านจะประทับใจกับสิ่งที่ท่านได้พบยังสถานที่แห่งนี้ ความสวยงามและความเก่าแก่ของศาสนสถานจะทำให้ท่านอยากกลับเข้ามาที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอน 

Related Posts