น้ำตกช่องลม สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายในเขื่อนที่ควรจะไปทัศนศึกษา

น้ำตกช่องลม

ในการท่องเที่ยวของเมืองไทยเรานั้นบอกได้เลยว่ามีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากตั้งแต่การท่องเที่ยวทางทะเล ภูเขา หรือแม้แต่การท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกก็มีให้คุณได้เห็น ซึ่งการท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกนั้น บางแห่งต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำตกที่อยู่ภายในบริเวณของอุทยานแห่งชาติบ้างหรือไม่ก็อยู่ภายใต้บริเวณของพื้นที่ที่เป็นเขื่อน ใช่แล้วค่ะในที่นี้เราจะกล่าวถึงน้ำตกที่อยู่บริเวณเขื่อนของประเทศไทย ซึ่งเขื่อนที่หมายถึงนั้น ก็คือ เขื่อนขุนด่านปราการชลนั่นเอง โดยจะมีน้ำตก ที่เรียกว่า น้ำตกช่องลม อยู่

น้ำตกช่องลม

น้ำตกช่องลม เป็นน้ำตกที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของเขื่อนขุนด่านปราการชล ฉะนั้น การท่องเที่ยวของคุณจะต้องทำการขออนุญาตเสียก่อน เพราะถือว่าเขื่อนนั้นเป็นเขื่อนที่เป็นสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการขออนุญาต และบอกได้เลยว่าเขื่อนแห่งนี้มีจุดบริการนักท่องเที่ยวอยู่ โดยการเที่ยวที่ น้ำตกช่องลม นั้นก็มีเวลาเปิดปิดให้นักท่องเที่ยวได้เห็น

น้ำตกช่องลม

และต้องขอบอกเลยว่าน้ำตกช่องลมนั้นมีความใสสะอาดของน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เห็น ซึ่งหากคุณมาท่องเที่ยวคุณจะได้พบความใสของน้ำอย่างชัดเจน และจะเห็นได้ว่ามีการไหลผ่านของน้ำไปยังโขดหินที่อยู่โดยรอบ อีกทั้ง บริเวณน้ำตกช่องลมนั้นก็มีหญ้าสีเขียวขึ้นอยู่มากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกช่องลมนั้นนักท่องเที่ยวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำไมถึงเรียกว่าน้ำตกช่องลม ก็เพราะว่าน้ำตกแห่งนี้อยู่บริเวณระหว่างช่องลมทั้งสองข้างนั่นเอง ซึ่งแต่ละข้างนั้นก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นเขาโอบล้อมอยู่พร้อมด้วยต้นหญ้าและต้นไม้นานาพรรณ

ภาพที่ 1-3 ที่มา https://www.tripgether.com/index.php?home=view&id=3071