น้ำตกกะอาง สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้สึกถึงความสงบเงียบอย่างแท้จริง

น้ำตกกะอาง

ในการท่องเที่ยวนั้นต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกท่องเที่ยวก็เพราะต้องการที่จะหามุมที่มีความสงบในชีวิตก็เป็นไปได้หรืออยากที่จะชาร์จแบตตัวเองเพื่อที่จะพร้อมในการทำงานในวันต่อๆไปก็ได้เช่นเดียวกัน และหากคุณอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสงบเงียบ เราขอแนะนำสถานที่ที่เป็นน้ำตก ซึ่งน้ำตกที่เราขอแนะนำ คือ น้ำตกกะอาง เป็นน้ำตกที่มีเรื่องราวในอดีตว่าเคยเป็นที่ชุกชุมของงูจงอางนั่นเอง

แม้ว่าน้ำตกกะอางจะเป็นที่ชุกชุมของงูจงอางก็ตาม แต่ในปัจจุบันนี้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็มีความปลอดภัยแล้ว เพราะมีการจัดระเบียบให้สถานที่ดูน่าท่องเที่ยวมากขึ้น ดูไม่รกร้างเหมือนในอดีตแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า น้ำตกกะอาง แห่งนี้มีการจัดตกแต่งบริเวณให้ดูมีความเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น

น้ำตกกะอาง

และเมื่อนักท่องเที่ยวไปถึงน้ำตกกะอางแห่งนี้ นักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่ามีป้ายขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งมีการจัดตกแต่งด้วยหินที่มีความสวยงาม โดยเป็นประโยคที่มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ด้วยคำว่า ยินดีต้อนรับ ตามด้วยชื่อน้ำตกกะอาง

น้ำตกกะอาง

ในบริเวณน้ำตกกะอางนี้ นักท่องเที่ยวจะเห็นว่าน้ำตกที่การไหลผ่านจากด้านบนสู่ด้านล่างแต่เป็นการไหลลงที่มีการจัดตกแต่งของโขดหินที่มีการเรียบเรียงให้ดูเป็นแนวยาว ซึ่งถ้าหากมองไปที่ด้านหน้าแล้วก็จะเห็นความสวยงามของน้ำตกที่ไหลลงมา และบนโขดหินที่น้ำตกไหลนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินชมได้ แต่ก็ต้องระวังการลื่นไหล เพราะมักจะมีตะไคร่น้ำก็อยู่ แต่ก็มีความอันตรายน้อยมากๆ

ภาพที่ 1-3 ที่มา