ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คืออะไร และมีที่ไหนให้ท่องเที่ยวได้บ้าง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นั่นก็คือการท่องเที่ยวที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยไม่ทำลายธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดีจากธรรมชาติตลอดกาลท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบันนี้ ยังมีที่แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกมากมายที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแหล่งธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะต้อง มีการทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยก็ควรจะท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวังทำการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อธรรมชาติที่ดีให้กับคนรุ่นต่อต่อไป

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สถานที่ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่น่าสนใจในจังหวัดต่างๆมีดังนี้

  • จังหวัดระยองทุ่งโปรงทองระยะเวลาการขับรถไม่เกิน 3 ชั่วโมงก็ได้สัมผัสกับ ธรรมชาติ ที่อยู่ห่างไกลไม่ห่างไกลกรุงเทพฯมากนักรายล้อมไปด้วยพืชพรรณธรรมชาตินานาชนิดพร้อมทุ่งดอกโปรงเหลืองอร่ามทั่วทุ่งกว้างใหญ่ อันเป็นที่มาของชื่อทุ่งโปรงทอง นอกจากนี้ยังสามารถแวะชิมอาหารทะเลสดๆอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองระยองที่ชุมชนแสมภู่ ปากน้ำประแสร์อำเภอแกลงจังหวัดระยอง สถานที่ท่องเที่ยว
  • ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ไปสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ก่อตั้งตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มี ทางเดินธรรมชาติ เพื่อศึกษาระบบนิเวศในโครงการยาวถึง 16 กิโลเมตร พร้อมยังมีศาลารวม 10 ศาลาที่มีการเรียนรู้แสดงเกี่ยวกับพืชพรรณและวิถีชีวิตของสัตว์น้ำตามแนวป่าชายเลน เปิดบริการเวลาตั้งแต่ 08:00 น ถึง 18:00 น
  • เอเดนฟาร์มจังหวัดนครนายก จุดเช็คอินที่เป็นคาเฟ่ตั้งกลางทุ่งนามีเนื้อที่รวมทั้งหมด 12 ไร่ที่มีทุ่งนาฟางขวาง พร้อมยังมีอาหารนานาชนิดให้บริการโดยเน้นหนักไปที่อาหารแนวสุขภาพ
  • ทุ่งนามุ้ยจังหวัดนครนายก สัมผัสบรรยากาศอันรื่นรมย์ที่เป็นอันมีสะพานทอดยาวไปยังทุ่งนาอันเป็นไฮไลท์สำคัญของทุ่งนาแห่งนี้ บรรยากาศท้องทุ่งอันสดชื่นพร้อมกับจับจ่ายใช้สอยสินค้าแนวเกษตรอย่างมากมายที่มีให้เลือกในราคาที่สามารถเลือกสรรได้โดยไม่ต้องคิดมาก
  • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยจังหวัดชลบุรี ก่อตั้งตามพระราชดำริของพระเทพรัตนราชสุดาภายใต้การควบคุมของกองทัพเรือไทยจงอำเภอสัตหีบที่ดูแลพืชพันธุ์ธรรมชาติ ส่วนร่วมงานแสดงทางด้านธรณีวิทยาทางทะเลรวมถึงพันธุ์ไม้ต่างๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีจุดชมวิวไปยังจุดทะเลแสมสารแบบพาโนรามา 180 องศา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ไม่ว่าจะเป็นจะไปท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะมีหน้าคือการดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อทำให้ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่และ อยู่ในสภาพที่ดีกับคนรุ่นต่อๆไปและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบก็คือจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวทุกคนที่ควรเอาใจใส่ธรรมชาติให้ธรรมชาติอยู่กับเราอย่างนานเท่านานเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานของเราได้สัมผัสธรรมชาติเช่นเดียวกับเราอย่าให้เป็นแค่เพียงรูปถ่ายในอนาคตเท่านั้นคิดจะเที่ยวต้องนึกถึง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ปลูกจิตสำนึกให้รักสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความสะอาดหรือผลกระทบด้านต่างๆ

Related Posts